ไมเนอร์ฯ เตรียมขายหุ้นกู้ 5-8 ก.ค. จ่ายดอกเบี้ย 3-3.6% ระดมทุนหมื่นล้าน

ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

“ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล” เตรียมขายหุ้นกู้ 3 ชุดช่วงระหว่าง 5-8 ก.ค. 64 จ่ายดอกเบี้ย 3-3.6% ระดมทุน 10,000 ล้านบาท “ชำระหนี้เงินกู้-ชำระคืนหุ้นกู้ MINT21OA-ทุนหมุนเวียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานว่า บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. 2564 ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.40 ต่อปี

ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี

โดยผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มีธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ดังกล่าว จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้ม “Negative”-หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้ม “Negative”


โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 6,300 ล้านบาท 2.ชำระคืนหุ้นกู้ MINT21OA จำนวน 300 ล้านบาท และ 3.เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,400 ล้านบาท

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ