ธุรกิจพาเหรดขายหุ้นกู้ระดมทุน จ่ายดอกเบี้ยสูง 6.5-7% ล่อใจนักลงทุน

นักลงทุน

ธุรกิจพาเหรดออกหุ้นกู้ระดมเงินลงทุนให้ดอกเบี้ยสูง “อารียา พรอพเพอร์ตี้” หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7% เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ วันที่ 5 – 7 ก.ค. นี้ ฟาก “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” บริษัทผู้ผลิตอาหาร ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี วงเงินรวมไม่เกิน 700 ล้านบาท จองซื้อเดือน ก.ค. นี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุผู้ถือหุ้น จำนวน 2,500 ล้านบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ผู้สนใจจองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 โดย มีบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

“ถึงแม้ว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ได้เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา และในปีนี้ อารียาวางแผนเปิดตัวโครงการแนวราบอีกประมาณ 7 โครงการ และโครงการแนวสูงเส้นรถไฟฟ้าอีก 1 โครงการ คาดว่าจะเริ่มเห็นกันในไตรมาสที่ 3 ซึ่งโครงการแนวราบที่จะเปิดใหม่นี้นับว่าเป็นการ disrupt ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ

และจะเป็นโปรดักต์แฟลกชิปแห่งปี ตอกย้ำการให้ความสำคัญเรื่อง segmentation การสร้างแบรนด์ผ่านโปรดักต์ ทำให้อารียาสามารถขยายฐานลูกค้า และมีโปรดักต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขึ้น โดยโครงการที่กล่าวถึงนี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการรุ่นพี่อย่าง โคโม่ เบียงก้า บางนา

ทั้งนี้ อารียา ยังคงเดินหน้าตอกย้ำเรื่อง ‘หมู่บ้านปลอดขยะ’ และการสร้าง ‘ชุมชน Zero Waste’ ที่เราทำมาตลอด รวมถึงการเน้นความเป็นเลิศในเรื่องบริการหลังการขายเพื่อให้เป็น Best in class after-sales service” นายวิวัฒน์ กล่าว

ด้านนายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF ซึ่งดำเนินธุรกิจผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ NRF ครั้งที่ 1/2564

โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 หรือมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 6.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่น Filing กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีกำหนดเสนอขายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 หน่วย

และจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้เพื่อการลงทุนโครงการในอนาคต


ได้แก่ การลงทุนใน BOOSTED NRF Corp., Inc (“BOOSTED NRF”) เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ผลการดำเนินงานของ NRF ที่เติบโตก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจ โดยในไตรมาส 1/2564 NRF มีรายได้จากการดำเนินงาน 472 ล้านบาท เติบโต 77.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการดำเนินงาน 265 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของ NRF ทำได้ 69 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 49.6% และมี EBITDA อยู่ที่ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์เส้นบุกจากกลุ่มลูกค้ารับจ้างผลิตรายเดิมในทวีปอเมริกาเหนือ รวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากบริษัท BOOSTED NRF Corp.

พร้อมกันนี้ NRF ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายระยะยาวก้าวเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคต “Food For Future” ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ