พฤกษา แตกไลน์ธุรกิจ ตั้งบริษัท “วิมุต เวลเนส เซอร์วิส” ลุยโรงพยาบาลกายภาพบำบัด

พฤกษา-โลโก้

“พฤกษา โฮลดิ้ง” แตกไลน์ธุรกิจ ตั้งบริษัทย่อย “วิมุต เวลเนส เซอร์วิส” ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลกายภาพบำบัดขนาดกลาง ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท คาดจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (VMH) จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลกายภาพบำบัดขนาดกลาง จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย

ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยทาง VMH ถือหุ้น 99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด การลงทุนครั้งนี้ใช้เงินทุนหมุนเวียนของ VMH โดยคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2564