บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองทุนหุ้นยุโรป 6-12 ก.ค. ต้อนรับเศรษฐกิจอียูฟื้น

ตลาดหุ้น

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดขายกอง “SCBEUROPE” IPO 6-12 ก.ค. ต้อนรับเศรษฐกิจยุโรปกลับมาฟื้นตัว เน้นลงทุนเชิงรุกในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว “Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Europe Opportunity” เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี โดยยีลด์ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 64.48% เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

​​​​​​วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) เปิดเผยว่า บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสจากการที่ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวจากการกระจายวัคซีนและความผ่อนคลายทางการเมือง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มกลับมาเป็นปกติ จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (SCB Europe Active Equity : SCBEUROPE) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 6-12 ก.ค. 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

“ปัจจุบันตลาดหุ้นยุโรปเริ่มฟื้นตัวหลังจากถูกมองเป็นตลาดที่ laggard ในช่วงก่อนหน้า โดยมาจากปัจจัยบวกด้านสภาพคล่อง ความผ่อนคลายทางการเมือง และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ชะลอตัวลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้น ประกอบกับตลาดหุ้นในยุโรปมีลักษณะเป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical Stock) และหุ้นกลุ่มมูลค่า (Value Stock) เป็นสัดส่วนหลักในตลาด ซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการกลับมาเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจ

อาชวิณ อัศวโภคิน
อาชวิณ อัศวโภคิน

อีกทั้งยุโรปยังเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าช้าเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ จึงเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตของตลาดในขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นยุโรปยังอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากตลาดยุโรปได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน” นายอาชวิณกล่าว

กองทุน SCBEUROPE เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) Europe Opportunity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Z Accumulation ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารโดย Morgan Stanley จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS

โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพดี และมูลค่าน่าสนใจในทวีปยุโรปรวมประเทศอังกฤษที่เริ่มฟื้นตัว เพื่อโอกาสทำกำไรที่เหนือกว่าดัชนีด้วยการลงทุนเชิงรุกในหุ้นคุณภาพของยุโรปทุกตลาด ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงประเทศอังกฤษ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน

สำหรับกองทุนหลักบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Morgan Stanley Investment Fund ที่มีประสบการณ์การลงทุนด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ประกอบด้วยทีมที่เป็น Local Market Expertise โดยกองทุนหลักจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวที่คุณภาพดีและเข้าซื้อในระดับราคาที่น่าสนใจ ด้วยการเฟ้นหาไอเดียจากหลายวิธี

เช่น การทำ Due Diligence รวมถึงการทำความเข้าใจต่อ Disruptive Change และทำการประเมินองค์ประกอบด้านมูลค่าอย่างครอบคลุมจากโมเดลธุรกิจ และ Investment Thesis โดยเลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และให้ความสำคัญต่อการรักษาเงินต้นมากกว่าความผันผวนชั่วคราวด้วยการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

พร้อมทั้งให้น้ำหนักการลงทุนโดยคำนึงถึง risk/reward ของแต่ละหลักทรัพย์ซึ่งแตกต่างกันทั้งในแง่ขนาด ประเทศ และลักษณะธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเน้นพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง (high-conviction) ประมาณ 30-45 ตัว โดยไม่ยึดติดน้ำหนักการลงทุนกับดัชนีอ้างอิง พร้อมทั้งมี turnover ในพอร์ตต่ำที่ประมาณ 20%-50%

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่ 16.92% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 64.48% เทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI Europe Index อยู่ที่ 8.18% และ 30.16% ตามลำดับ (ที่มา : Morgan Stanley ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3jwJKad สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ