ธนารักษ์เปิดประมูลสนามกอล์ฟบางพระ จ.ชลบุรี เริ่ม 16 ส.ค.นี้

กรมธนารักษ์ผลักดันโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดประมูลซื้อซอง 16-18 ส.ค. 64 ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 283 ล้านบาท

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง และเตรียมความพร้อมสำหรับจะเปิดการประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการโครงการสนามกอล์ฟบางพระ ซึ่งอยู่บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 350 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 633-3-34 ไร่ โดยสนามกอล์ฟบางพระ เป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย สร้างในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการต่อ

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการขอคืนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนำมาเปิดประมูลซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้ารัฐให้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า การเปิดประมูลโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ได้รับสิทธิการประมูลต้องชำระให้ทางราชการ มีดังนี้

1.ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์ขั้นต่ำ 283,893,430 บาท โดยชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือแบ่งชำระเป็นรายงวด 5 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3

2.ค่าเช่ารายปี ปีแรก 12,824,606 บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 ทุก 3 ปี

3.ค่าส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ในอัตราร้อยละ 3 ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา

4.ปรับปรุงสนามกอล์ฟบางพระ ไม่น้อยกว่า 18 หลุม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 160,000,000 บาท

5.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงแรม สโมสร ที่พักแคดดี้ และอาคารอื่น ๆ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท


6. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ (Golf Academy) มูลค่าไม่ต่ำกว่า 4,760,000 บาท

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และให้เอกชนที่สนใจเข้าซื้อซองเอกสารประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 16–18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กรมธนารักษ์ และยื่นซองเอกสารในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ณ กรมธนารักษ์ โดยจะปิดรับซองเอกสารข้อเสนอ ในเวลา 15.00 น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์เพิ่มเติมได้ที่ www.treasury.go.th หรือ Facebook ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ และ Call center โทร. 0-2059-4999

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ