ออมสิน พักหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย 6 เดือน เฟสแรกเริ่มแล้ว

เช็กเงื่อนไขลูกค้าออมสินพักเงินต้น 6 เดือน
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

 

เปิดเงื่อนไข-ไทม์ไลน์ ลูกค้าธนาคารออมสินที่สามารถรับสิทธิพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย นานสูงสุด 6 งวด 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กรณี ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ สูงสุด 6 งวด (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์ยากลำบาก โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิพักหนี้ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

เงื่อนไขลูกค้าที่มีสิทธิพักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย นาน 6 เดือน

  • ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ
  • ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ทางธนาคารจะพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564
  • เมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม
  • เงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระและค่าปรับใด ๆ

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ

ธนาคารออมสิน แบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอป สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา


  1. เฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
  2. เฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ