“สินมั่นคงประกันภัย” ย้ำคุ้มครองลูกค้าทุกกรมธรรม์ หลัง คปภ. เรียกหารือ

สินมั่นคงประกันภัย

“สินมั่นคงประกันภัย” ยืนยันมีความพร้อมคุ้มครองลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทเป็นปกติ-เต็มความสามารถ หลังเข้าหารือร่วมกับ คปภ. ย้ำคงความคุ้มครองกรมธรรม์ COVID 2 in 1 แก่ลูกค้าตามเดิมจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ พร้อมโชว์ความพอเพียงเงินกองทุนระดับสูงกว่า 400%

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 บริษัท นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK กล่าวภายหลังจากที่คณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การประชุมร่วมกับ คปภ. ได้มีการปรึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วิฤตโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

ทาง คปภ. และบริษัทประกันภัยต่าง ๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี สามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยในโอกาสนี้ บริษัทยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมถึงให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าประกันภัยประเภทอื่น ๆ

ทั้งนี้ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน ) ล่าสุด ณ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 443% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 120%

Advertisment