บลจ.กรุงไทย เตรียมจ่ายปันผล 5 กองทุนเริ่ม 4 ส.ค.นี้

บลจ.กรุงไทย ประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เริ่มด้วย กองทุน KTFIXPLUS-D จ่ายปันผล 0.13 บาท/หน่วย ในวันที่ 4 ส.ค. อีก 3 กองทุน จะจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 5 ส.ค. และกอง LPF จ่ายปันผล 0.1793 บาท/หน่วย ในวันที่ 16 ส.ค.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุน มีมติจ่ายเงินปันผล 5 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และจ่ายปันผลในอัตรา 0.1793 บาทต่อหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

และกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส Class D (KTFIXPLUS-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2564 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายปันผลในอัตรา 0.13 บาท ต่อหน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ชวินดา หาญรัตนกูล

ทั้งนี้ อีก 3 กองทุนที่เหลือ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.50 บาท ต่อหน่วย กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย


และกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KT-CLMVT-D) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กุมภาพันธ์ 2564-31 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.50 บาท ต่อหน่อย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ