บุหรี่แจ็กพอต กทม.บี้ภาษีเพิ่ม มหาดไทยไฟเขียวแก้กฎหมาย

บุหรี่เจอแจ็กพอตอีกรอบ สนช.บี้ กทม.เก็บภาษี 1.86 บาท/ซอง เล็งออกข้อบัญญัติหลัง มท.ไฟเขียวแก้กฎหมายให้อำนาจรีดภาษีจากผู้ผลิต-ผู้นำเข้าได้เทียบเท่า อบจ. โรงงานยาสูบโอดโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่เปิดช่องบุหรี่นอกดัมพ์ราคา 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ระหว่างเตรียมออกข้อบัญญัติ กทม. เพื่อจัดเก็บภาษียาสูบเหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ซึ่งเก็บภาษียาสูบอยู่แล้ว กำหนดเพดานที่ 1.86 บาท/ซอง โดยได้รับรายงานว่าเสนอเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

“ที่ผ่านมา ทุกท้องถิ่นเก็บภาษียาสูบหมด ยกเว้น กทม. เกิดช่องทำให้ผู้นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศที่นำมาขายในพื้นที่ กทม.ได้ประโยชน์ เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับที่ต้องจ่ายให้ อบจ.”

สนช.บี้ กทม.อุดช่องโหว่ภาษีบุหรี่

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในการพิจารณากฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนหน้าที่จะออกมาบังคับใช้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า กทม.จะต้องไปออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษียาสูบ มิฉะนั้นจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน เนื่องจากการผลิตหรือนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศในเขต กทม.ไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ เสียทั้งหมด

“ถ้า กทม.ไม่เก็บ ผู้ผลิตก็จะผลิต หรือนำเข้ามาใน กทม. แล้วส่งไปขายต่างจังหวัด เพราะไม่ต้องเสียภาษีที่มีเพดาน 1.86 บาท/ซอง โดยโรงงานยาสูบจะมีเอเย่นต์ที่ส่งไปขายต่างจังหวัด ซึ่งภาษี อบจ.จะให้โรงงานยาสูบเก็บให้ แล้วตีเช็คให้แต่ละ อบจ. ขณะที่บุหรี่นอกเมื่อนำเข้ามาแล้ว เมื่อขายใน กทม.ไม่ต้องเสียภาษี และเมื่อร้านค้าสั่งซื้อไปขายต่างจังหวัด แต่ละ อบจ.ต้องเก็บภาษีเอง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นว่า ในอนาคตโรงงานยาสูบมีแผนจะย้ายโรงงานออกไปอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะยิ่งเสียเปรียบบุหรี่นอกมากขึ้น”

รง.ยาสูบแจ็กพอตหลายเด้ง

ด้านแหล่งข่าวจากโรงงานยาสูบ กล่าวว่า หลัง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ และมีการประกาศอัตราภาษียาสูบใหม่ ทำให้โรงงานยาสูบได้รับผลกระทบ 2-3 เด้ง ทั้งจากการเก็บภาษีเพื่อมหาดไทย 10% ที่เดิมเก็บจากภาษีสรรพสามิตทุกสินค้า ยกเว้นยาสูบ แต่กฎหมายใหม่เพิ่มในส่วนของภาษียาสูบเข้าไปด้วย

ขณะเดียวกันโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ ยังทำให้เกิดการดัมพ์ราคาของบุหรี่ต่างประเทศ บางยี่ห้อจากเดิมราคากว่า 70 บาท/ซอง ลงมาเหลือ 60 บาท/ซองเพื่อตีตลาดบุหรี่ราคาถูก เนื่องจากโครงสร้างภาษีกำหนดว่าถ้าบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท/ซอง จะเสียภาษีขั้นต่ำที่ 20% แต่หากราคาสูงกว่า 60 บาท/ซองขึ้นไป ต้องเสียภาษีที่อัตรา 40% กรมสรรพสามิตอาจต้องทบทวนอัตราภาษียาสูบใหม่ ไม่ให้เกิดปัญหา

กทม.จัดเก็บภาษีใหม่ปี’62

ด้านนายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้ กทม.มีอำนาจจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบและภาษีที่พักและโรงแรมได้

ขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จากนั้น กทม.จะยกร่างข้อบัญญัติรองรับ จะเริ่มจัดเก็บได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะทำให้ กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้น

ถึงคิวเช็กบิลภาษีบุหรี่นอก

นายกฤษฎากล่าวว่า เมื่อปรับแก้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฯได้ จะทำให้ กทม.มีรายได้เพิ่ม 1,700 ล้านบาท จากฐานภาษีใหม่ 3 รายการ ได้แก่ 1.ภาษียาสูบ จะเก็บ 10 สตางค์/มวนจากยอดขายของผู้ประกอบการยาสูบทั้งจำหน่ายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษี 2 เท่า จากปัจจุบันที่เสียให้ อบจ.อยู่แล้ว และ กทม.จะจัดเก็บเพิ่มอีก จะมีรายได้จากภาษียาสูบ 800 ล้านบาท/ปี


2.ภาษีที่พักและโรงแรม คาดว่าจะมีรายได้ 400 ล้านบาท และ 3.ภาษีน้ำมันจะจัดเก็บเพิ่มจากปัจจุบันเก็บจากสถานีบริการในพื้นที่ กทม.กว่า 800 แห่ง จะทำให้มีรายได้ 400-500 ล้านบาท