เปิด 8 ข้อควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้

8 เรื่อง กบข.ควรรู้

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่จะเกษียณปีนี้ ควรรู้ 8 ข้อนี้ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เผย 8 ข้อควรรู้ สำหรับสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณปีนี้ ดังนี้

1.หากเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถยื่นได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์ม กบข. รง.008/1/2555 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ https://bit.ly/3BI27iS หรือผ่านระบบ e-filing โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.กรณีสมาชิกส่งข้อมูลหรือเอกสารเข้า กบข. ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กบข.จะตรวจสอบเอกสารก่อน และรอคำนวณเงินหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564

3.สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจาก กบข.ได้รับเอกสารหรือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง (กรณีเกษียณต้องรอให้ประกาศเกษียณมีผลบังคับใช้)

4.สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าต่อหน่วย ณ วันที่ กบข.ได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน

5.เงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. ทั้งจำนวน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่ต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้เพื่อจ่ายภาษีในปีภาษีนั้น ๆ

6.หลังจากที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นเรื่องขอรับเงินคืนมายัง กบข.เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนได้ที่ My GPF Application My GPF Website หรือ Contact Center โทร.1179 กด 6


7.หลังจากจ่ายเงินคืน กบข.จะแจ้งให้สมาชิกทราบทางจดหมาย Notification บน My GPF Application และ SMS

8.หากสมาชิกยังไม่มีแผนรีบใช้เงินก้อนทันทีหลังเกษียณ สามารถใช้บริการ “ออมต่อ” เพื่อให้ กบข.บริหารเงินของท่านต่อ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3eWxo85

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินคืนได้ที่ https://bit.ly/3x8WOFQ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ