ไทยประกันชีวิต เพิ่มบริการยื่นเคลมผ่านแอปพลิเคชั่น

ไทยประกันชีวิต เพิ่มบริการผ่านแอปพลิเคชั่น ทั้ง e-claim บริการยื่นเคลมออนไลน์ และ e-payment ชำระเบี้ยฯ ด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในยุค New Normal

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มบริการใหม่บนแอปพลิคชัน ไทยประกันชีวิต ทั้ง “บริการ E-Claim” ยื่นเคลมค่าชดเชยรายได้ ได้แก่ การเรียกร้องค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ./ตรพ.) หรือสัญญาประกันอุบัติเหตุรายบุคคล และการเรียกร้องค่าชดเชยรายสัปดาห์กรณีอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ

โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการยื่นเคลมผ่านแอปฯ ง่ายๆ 3 ขั้นตอน คือ กรอกข้อมูลการเคลม จากนั้นอัปโหลดเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการยื่นเคลม อาทิ ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัทฯ กําหนด และสุดท้ายกรอกข้อมูลการรับเงิน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชน หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินไหมผ่านอีเมลที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถตรวจสอบที่เมนูประวัติการเคลมบนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

“บริการ E-Payment” ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต เพิ่มความสะดวกให้ผู้เอาประกันภัยในการชำระเบี้ยฯ สามารถเลือกชำระได้ผ่านเมนู “ชําระเบี้ยฯ” ระบบจะแสดงกรมธรรม์ที่ถึงกําหนดชําระล่วงหน้า 30 วัน และแสดงถึงวันครบกําหนดชําระเบี้ยฯ หรือเมนูกรมธรรม์ของฉัน เลือก “เบี้ยฯ ที่ต้องชําระ/ประวัติการชําระเบี้ยฯ” 


โดยผู้เอาประกันภัยสามารถชําระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตทั้งประเภท VISA, MASTER CARD และ JCB ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลการชําระเงินได้ที่ประวัติการชําระเบี้ยฯ ภายใน 3 วันทําการ และใบเสร็จรับเงินจะส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ สำหรับกรณีกรมธรรม์ที่เกินกําหนดชําระเบี้ยฯ ไปแล้ว ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยฯ ได้ผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ทําการสาขาทั่วประเทศ

ผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิตได้ฟรีทั้งจากระบบ IOS และ Android เพื่อเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1124 กด 7 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. หรือ [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ