AMR เตรียมเทรดวันแรก 2 ส.ค. ระดมทุน 1,035 ล้านบาท

หุ้น
ภาพ : Pixabay

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR)” เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET วันจันทร์ที่ 2 ส.ค.นี้ ในกลุ่ม ICT ด้วยราคาหุ้นไอพีโอ 6.90 บาท พร้อมเดินหน้าระดมทุนกว่า 1,035 ล้านบาท ต่อยอดการเป็นผู้นำด้านงานระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและรองรับลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AMR” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

AMR เป็นผู้ให้บริการออกแบบระบบงานวิศวกรรมและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integration: SI) รวมถึงงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญด้านระบบการเดินรถและขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ในปี 2559 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ AMR ที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยบริษัทแรกที่ได้ออกแบบติดตั้งและบริหารงานระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ให้กับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีกรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน ระยะที่ 1

นอกจากนี้ยังได้รับงานระบบเดินรถไฟฟ้าของโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ณ 31 มีนาคม 2564 มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ประมาณ 1,450 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ตามลำดับ และมีโอกาสเติบโตตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของภาครัฐ และการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม

AMR มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 150 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท 80.20 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 52 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 17.80 ล้านหุ้น ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ราคาหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,035 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

มารุต ศิริโก

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เปิดเผยว่า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในระบบขนส่งมวลชน (Intelligent Transportation) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle technology) และสาธารณูปโภคของเมือง เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำด้านงาน System Integration (SI) ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และรองรับลูกค้าขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

AMR มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่

1) กลุ่มนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ถือหุ้น 26.25%
2) นางสุชาดา มงคลดี ถือหุ้น 12.84%
3) กลุ่มครอบครัวศิริโก ถือหุ้น 8.63%


การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จะพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน P/E เท่ากับ 15.33 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2564 ที่ 0.45 บาท/หุ้น ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted)

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ