เช็กด่วน ! ประกันสังคม ม.33 โอนเงิน 2,500 บาท งวดสุดท้ายแล้ว

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยา มาตรา 33 ในพื้นที่ 10 จังหวัด “สีแดงเข้ม” งวดสุดท้ายผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนเงินเยียวยาเฟสแรก จำนวน 2,500 บาท แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการแก่ประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน 

รายละเอียดการโอนเงิน

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (พนักงานเอกชนทั่วไป ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง) ที่จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น
  • นายจ้างจะได้รับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้แจกแจงถึงการโอนเงินแก่ผู้ประกันตนในกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ดังนี้

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

  • โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 1024200112971 – 1620400023507

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

  • โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 1620400023965 – 3460700773038

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

  • โอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชน 3460700774417 – 8960900002244

เช็กสิทธิ์ ใครได้-ไม่ได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ด้วยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้กรอกเลขบัญชีนายจ้าง 10 หลัก และเลขลำดับที่สาขา 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ

เฟส 2 : ม.33 (3 จังหวัด) รับ 2,500 บาท

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินเยียวยา แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 3 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

เฟส 3 : ม.39-40 (13 จังหวัด) รับ 5,000 บาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่ลาออกจากพนักงานเอกชนแล้ว) และมาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำนวน 13 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน จำนวนวันละ 1 ล้านบัญชี

รมว.แรงงาน กล่าวว่า ในวันอังคารที่ผ่านมา (3 ส.ค.) จะนำยอดไปให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เพื่อผ่านกระบวนการการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเงินกู้ร่วมกับกระทรวงการคลัง เมื่อประชุมเสร็จ จะนำยอดเงินเข้า ครม. อย่างเร็วน่าจะวันอังคารที่ 10 สิงหาคมนี้

หลังจากผ่าน ครม. แล้วสภาพัฒน์ และสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้ประกันสังคม และคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 13 จังหวัด วันที่ 24 สิงหาคมนี้


เฟส 4 : 2 กลุ่ม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่ลาออกจากพนักงานเอกชนแล้ว) และมาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” 29 จังหวัด

ม.33 รับเงิน 2,500 บาท งวดที่ 2 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม”  คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ฉะเชิงเทรา, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, อ่างทอง, นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, ระยอง, สิงห์บุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, เพชรบูรณ์ และตาก ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน งวดที่ 2 จำนวน 2,500 บาท

ม.39-40 (29 จังหวัด) รับ 5,000 บาท

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่ลาออกจากพนักงานเอกชน) และมาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ขยายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” 16 จังหวัด คือ กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, อ่างทอง, นครนายก, ปราจีนบุรี, ลพบุรี, ระยอง, สิงห์บุรี, สระบุรี, นครราชสีมา, เพชรบูรณ์ และตาก  โอน 5,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ