ธุรกิจเครือ ซี.พี. “CPALL-TRUE-CPFTH” พาเหรดขายหุ้นกู้ ระดมทุนรองรับขยายธุรกิจ

“CPALL” เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คาดเสนอขาย พ.ย.นี้ ฟาก “TRUE” เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด อายุ 3-7 ปี ขายผู้ลงทุนทั่วไป กลางเดือน ต.ค.นี้ เผยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10-4.80% ต่อปี ขณะที่ CPFTH เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย.นี้ นำเงินชำระคืนหนี้-เป็นทุนหมุนเวียนรองรับการขยายตัวของบริษัท

วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทที่ซีพี ออลล์ มีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในช่วงปลายปีนี้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับสำนักงาน ก.ล.ต. และมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ชุดเดิม และผู้ลงทุนทั่วไป

คาดว่าจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 และผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนและจะแจ้งรายละเอียดการจองซื้อให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบในภายหลัง

ด้าน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้


 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10-3.30% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60-3.80% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00-4.10% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60-4.80% ต่อปี

ขณะที่บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  20-22 ก.ย. 64  โดยมี ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
 • ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572
 • ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

 1. การประกอบธุรกิจทั่วไป
 2. การขยายธุรกิจ
 3. การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน
 4. การชำระคืนหนี้
 5. การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ