แพลตฟอร์มใหม่ เพื่อ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

เงินบาท
Look Around

นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่องทางใหม่ ๆ มากขึ้น

เมื่อ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง” (Debt Crowdfunding Portal) เพิ่มโอกาสในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ เเละเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยคาดว่าสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 นี้ หลังจาก บล.กรุงศรีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ประกอบธุรกิจระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ไทยแห่งแรกที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้ประกอบธุรกิจประเภทนี้

ซึ่งระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งดังกล่าว นอกจากจะเป็นช่องทางระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SMEs และสตาร์ตอัพ หรือที่เรียกว่า ผู้เสนอขายหุ้นกู้ (issuer) แล้ว


ยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ และเป็นช่องทางการกระจายสินทรัพย์การลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนประเภทรายบุคคล (retail investor) และผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล (nonretail investor) ได้แก่ ผู้ลงทุนรายสถาบัน, venture capital, private equity รวมถึงผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (qualified investor) อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการระดมทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้งประมาณ 700-1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิ้ง” ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ของกรุงศรี กรุ๊ป ในการสร้างระบบนิเวศและพันธมิตรทางธุรกิจ (ecosystem and partnership) ร่วมกันให้แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ