บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ 4,800 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง-จระเข้

จระเข้ เงิน

บอร์ดธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ 2 โครงการ วงเงิน 4,800 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล-จระเข้ ดอกเบี้ย MRR 3.5% เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาในตลาด พร้อมส่งเสริมเกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้า

วันที่ 4 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส. โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งบอร์ดได้อนุมัติสินเชื่อ 2 โครงการ วงเงินรวม 4,800 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล แบ่งเป็น

1. โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท โดยเกษตรกรรายบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR -3 หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.5%ต่อปี ส่วนผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ย MLR – 3 หรือปัจจุบันเท่ากับ 1.875%ต่อปี ซึ่งมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติมให้ พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ได้รับการชดเชยอัตราดอกเบี้ยจากรัฐบาล 3%ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เป็นวงเงินรวม 450 ล้านบาท“กลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวได้ จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ 35 จังหวัด ซึ่งสินเชื่อจากโครงการดังกล่าวจะเป็นค่าลงทุนติดตั้งระบบ Solar Cell เครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ และเครื่องมือประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นค่าลงทุนปรับโครงสร้างฟาร์ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตกุ้ง เพิ่มความสามารถการแข่งขันด้านราคาในตลาดได้ด้วย”

2. เป็นสินเชื่ออีกวงเงิน 1,800 ล้านบาท ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบกอบธุรกิจเกี่ยงเนื่อง

รวมทั้งเป็นการลดตุ้นทุนการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรด้วย โดยเกษตรกรรายบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR -3 หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.5%ต่อปี ส่วนผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ย MLR – 3 หรือปัจจุบันเท่ากับ 1.875%ต่อปี ซึ่งมีบสย. ค้ำประกันเพิ่มเติมให้

โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง จำนวน 600,000 ตัว สามารถขอสินเชื่อได้ เฉลี่ยตัวละ 1,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใช้เงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเชือด ฟอกหนัง และการเก็บรักษาจระเข้ จำนวน 600,000 ตัว สามารถขอสินเชื่อได้เฉลี่ยตัวละ 2,000 บาท ซึ่งจากการดำเนินโครงการปล่อยสินเชื่อดังกล่าว ธ.ก.ส.ได้รับการชดเชยอัตราดอกเบี้ยจากรัฐบาล 3% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี วงเงินรวม 270 ล้านบาท


“เมื่อบอร์ดได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินทั้ง 2 โครงการดังกล่าวแล้ว ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบต่อไป โดยผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการรับจากกรมประมงด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ