ครม.โยกย้ายข้าราชการคลัง 7 ตำแหน่ง

กระทรวงการคลัง

ครม.โยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง 7 ตำแหน่ง

วันที่ 14 กันยายน 2564 รายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังรวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายประภาศ คงเอียด จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3.นายพรชัย ธีระเวช จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สศค. 4.นายธีรัชย์ อัตนวานิช จากที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเป็นรองปลัดกระทรวง 5.นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

6.นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต เป็นผู้ตรวจกระทรวง และ 7.นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง  ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ประภาศ คงเอียด
กุลยา ตันติเตมิท

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ