มาร์เก็ตแคปหุ้นไทย-มูลค่าคงค้างบอนด์ไทย ปรับตัวเพิ่ม 94% นับจากปี 63

หุ้น

ก.ล.ต. เผยภาวะตลาดทุนประจำเดือนสิงหาคม พบว่ามูลค่าหุ้นตาม Market cap. ของตลาดทุนและมูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้เริ่มปรับตัวในเชิงบวกตั้งแต่ปี 2563 กว่า 94% โดยมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ระดับทุน โดย 8 เดือนแรกมี IPO หุ้นไทย จำนวน 23 บริษัท มูลค่าเสนอขาย 113,947.63 ล้านบาท มาจาก OR และมีมูลค่า IPO สูงถึง 54,000 ล้านบาท

วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนสิงหาคม 2564 พบว่ามูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market capitalization) ของตลาดทุนและมูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้เริ่มปรับตัวในเชิงบวกนับตั้งแต่ปี 2563 กว่า 94% ของมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ระดับทุน (Investment Grade) โดยหุ้นมีมูลค่าอยู่ที่ 19.21 ล้านล้านบาท ส่วนบอด์ อยู่ที่ 4.02 ล้านล้านบาท

ขณะที่มูลค่าไอพีโอ (IPO) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จากการมีบริษัทขนาดใหญ่เสนอขายหุ้นสำหรับระดมทุนผ่านตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากภาคเอกชนออกตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินนอกจากนี้การระดมทุนผ่านทาง Crowdfunding มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

ตลาดทุนไทยมีมูลค่าการซื้อ-ขายต่อวันและมูลค่า ไอพีโอ (IPO) สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมูลค่าส่วนหนึ่งมาจากไอพีโอ (IPO) ของ OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ TIDLOR หรือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ข้อมูลเปรียบเทียบ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564

โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ส.ค.64 (ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค. 64) มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 23 หลักทรัพย์มูลค่าเสนอขายรวม 113,947.63 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าเสนอขายสูงสุดในเดือน ก.ค. 3 อันดับแรกคือ 1) OR มูลค่า 54,000 ล้านบาท 2) TIDLOR มูลค่า 38,089 ล้านบาท และ 3) INETREIT มูลค่า 3,300 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ที่ 100,298.12 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจุบัน ก.ล.ต.อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอไอพีโอ (IPO) จำนวนทั้งสิ้น 23 หลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในสถานะนับ 1 คำขอจำนวน 8 หลักทรัพย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ