ศุลกากรพร้อมลดพิกัดอัตราขาเข้า “ไวน์-สุรา-ซิการ์” หนุนเศรษฐีต่างชาติเข้าไทย

กรมศุลกากร

กรมศุลกากรพร้อมลดพิกัดอัตราขาเข้า “ไวน์-สุรา-ซิการ์” หนุนเศรษฐีต่างชาติเข้าไทย

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมรับทราบเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งให้พิจารณาความเหมาะสมในส่วนของการปรับลดพิกัดอัตราขาเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าประเภทไวน์ สุรา และยาสูบประเภทซิการ์ลงกึ่งหนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี เพื่อดึงดูดให้เศรษฐีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย โดยกรมได้เตรียมการในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งหากมีการปรับลดเรียบร้อยแล้วก็จะออกกฎกระทรวงมาดูแลในเรื่องนี้

“เราพร้อมดำเนินตามนโยบายของรัฐ ซึ่งในส่วนของกรมไม่ได้มีอะไรมาก แต่ส่วนนี้จะมีผลต่อกรมสรรพสามิต เนื่องจากของกรมมีอากรชัดเจน คาดว่าประมาณ 30% ซึ่งสามารถปรับลดได้”


ทั้งนี้ กรมได้เตรียมปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักการพิจารณาจากปริมาณ จำนวน หรือสภาพของสิ่งของที่นำเข้าหรือส่งออกว่าเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ แทนการพิจารณาจากมูลค่าของสิ่งของไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ