บอร์ด ปตท. อนุมัติจ่ายปันผล 1.20 บาท มูลค่ารวม 3.4 หมื่นล้านบาท

ผู้ถือหุ้น PTT เฮ! ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.อนุมัติจ่ายปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น มูลค่า 34,276 ล้านบาท กำหนดวัน Record Date วันที่ 30 กันยายน 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 15 ตุลาคม 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท หรือคิดเป็น 60% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 – เงินปันผลจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 22,851ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร


– เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 11,425 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตรา 50% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ