แบงก์กรุงเทพ ขายหุ้น BST มูลค่า 1,651 ล้าน ให้ “เอสซีจี เคมิคอลส์”

“ปูนซิเมนต์ไทย(SCC)” รายงาน ตลท. บริษัทลูก “เอสซีจี เคมิคอลส์” ลงนามซื้อหุ้นบริษัท “กรุงเทพ ซินธิติกส์(BST)” จากธนาคารกรุงเทพ(BBL) ที่มูลค่า 1,651 ล้านบาท คิดเป็น 5.37% หลังซื้อหุ้น SCG Chemicals จะถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 54.20% คาดธุรกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายนว่า บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(SCG Chemicals) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) จำนวน 5.37% กับธนาคารกรุงเทพ(BBL) ที่มูลค่า 1,651 ล้านบาท โดยหลังจากการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ SCG Chemicals จะถือหุ้นใน BST เพิ่มขึ้นเป็น 54.20% และคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 

ทั้งนี้ BST เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม Mixed C-4 เช่น บิวทาไดอีน, น้ำยางไนไตรล์ และยางสังเคราะห์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ และยางรถยนต์ประหยัดพลังงาน 

โดย BST รับวัตถุดิบหลักจากโรงงานโอเลฟินส์ของ SCG Chemicals ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BST จะทำให้ SCG Chemicals สามารถเพิ่มมูลค่าของสายการผลิตโอเลฟินส์ครบวงจร ทั้งนี้ในปี 2563 ทาง BST มียอดขายรวม 10,142 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 920 ล้านบาท และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 มียอดขายรวม 10,685 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3,905 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 0.20% ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับ 3.68% ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ