ธ.กรุงไทยช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม ไม่คิดเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน

ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุคีโรกี โดยไม่คิดดอกเบี้ยและเงินต้นสินเชื่อบ้านนาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้นาน 3 เดือน และยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุดถึง 5 ปี สามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีได้จนถึงสิ้นปีนี้

นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน คีโรกี ในหลายพื้นที่ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลางและปริมณฑล เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระยอง ฯลฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าเป็นการเร่งด่วน“ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเดิมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใน 3 เดือนแรก พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 4–12 ปรับลดดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมลง 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยชำระเงินต้นตามเงื่อนไข และสามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุดได้ถึง 5 ปี ซึ่งอายุรวมของผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว สามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีเงินกู้ได้ถึงสิ้นปี 2560”


​อนึ่ง ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลตนเอง และผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ โดยในปลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ