เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท แจ้งจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้เด็กเกิด ต.ค.2558

เงินอุดหนุนบุตร

โครงการเงินอุดหนุนบุตรแจ้งจ่ายเงินเด็กที่เกิด ต.ค. 58 งวดสุดท้าย ก.ย. 64 ชี้ได้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิแล้ว 6 ปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งการสิ้นสุดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กที่เกิดภายในเดือนตุลาคม 2558 จะได้รับเงินงวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเดือนตุลาคมจะไม่ได้รับการจ่ายเงินแล้ว เนื่องจากได้รับเงินครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตรเป็นความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดียิ่งขึ้น


ข้อมูลระเบียบกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาทต่อเดือน ให้เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เงินอุดหนุนบุตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ