ใช้จ่าย คนละครึ่ง ผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มพุ่ง 200 ล้านบาท

คนละครึ่ง

คลังเผยยอดใช้จ่าย “คนละครึ่ง” พุ่ง 8.7 หมื่นล้านบาท ผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเปิดขั้นตอนการสั่งซื้อผ่าน “Grab-LINEMAN” ส่วนร้านค้าสนใจเข้าร่วมสมัครได้ผ่านแอป “ถุงเงิน”

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.92 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิรวม 27.55 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 87,124.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 44,291.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 42,832.6 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้จ่ายสะสมโครงการคนละครึ่งผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ประมาณ 214 ล้านบาท

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 80,793 คน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิกว่า 4.7 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,551 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 2,006 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 218 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสมกว่า 122 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้จ่ายผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มสะสมกว่า 176,000 บาท

Advertisement

โดยขณะนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้ง 2 ราย ในขณะนี้ ได้แก่ Grab และ LINEMAN โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.ของทุกวัน ตามขั้นตอนดังนี้

1) เข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดแถบแบนเนอร์ (Banner) ฟู้ดดีลิเวอรี่ในหน้าแรก หรือสามารถเข้าผ่าน g-Wallet กด Banner โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แล้วจึงกด Banner ฟู้ดดีลิเวอรี่

2) กด “สั่งผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์ม” บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” แล้วจึงเลือกผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการใช้งาน หรือสามารถกด “ค้นหาเมนูหรือร้านอาหาร” เพื่อเลือกซื้ออาหาร/เครื่องดื่มได้

Advertisement

3) หลังจากเลือกตามข้อ 2 ระบบจะเชื่อมไปที่แอปพลิเคชั่นฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อสั่งอาหาร/เครื่องดื่มจากร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะต้องชำระค่าส่งที่แอปพลิเคชั่นฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อน

4) ประชาชนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มบน g-Wallet และกดปุ่มชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่มพร้อมใช้สิทธิผ่าน g-Wallet โดยต้องชำระเงินภายใน 5 นาที

5) สำหรับกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อประชาชนจะได้รับเงินคืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisement

5.1 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะได้รับเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิของโครงการคืนประมาณ 30-60 นาที
5.2 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะได้รับเงินคืนใน g-Wallet และวงเงินสิทธิ e-Voucher คืนประมาณ 30-60 นาที
5.3 ค่าส่งที่ได้ชำระให้กับผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มจะได้รับคืนประมาณ 30-60 นาที

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มขณะนี้ มีจำนวนกว่า 58,000 ราย โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการ ได้เพียงรายเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ (ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่ www.คนละครึ่ง.com และ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” กด “สมัครฟรี” ที่กดแถบ Banner รับเงินผ่านฟู้ดดีลิเวอรี่ บนหน้าช่องทางรับเงิน จากนั้นกด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไข

2) ระบบจะเข้าสู่หน้าสมัครใช้งานฟู้ดดีลิเวอรี่ ให้เลือกฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการ

3) กรณีร้านค้าที่มีสาขาระบบจะเข้าสู่หน้าผูกบัญชีถุงเงินแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่ โดยร้านค้าสาขาหลักสามารถเลือกผูกถุงเงินเพื่อใช้งานฟู้ดดีลิเวอรี่แพลตฟอร์มทั้งสาขาหลักและสาขาย่อย หรือเฉพาะสาขาย่อยได้

4) กรอกข้อมูลร้านค้า แล้วจึงกดยืนยันการสมัครและจะได้รับรหัส OTP เพื่อยืนยันการสมัคร เมื่อกรอก OTP เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าจอแจ้งได้รับคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจะแจ้งผลการลงทะเบียนในวันถัดไป

5) สำหรับการยืนยันคำสั่งซื้อ มีขั้นตอนดังนี้

5.1 เข้าแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” กด Banner ฟู้ดดีลิเวอรี่บนหน้าช่องทางรับเงิน หรือกดรายการคำสั่งซื้อจากการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามา
5.2 ระบบจะเข้าสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อ ให้กดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการยืนยัน โดยต้องกดยืนยันคำสั่งซื้อภายใน 10 นาที
5.3 กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ ในหน้าแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้อ ให้กด “ยกเลิกคำสั่งซื้อ”