“อภิศักดิ์” ชี้อีก 2 ปีไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทัดเทียมมาเลเซีย

“อภิศักดิ์” ชี้อีก 2 ปีไทยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทัดเทียมมาเลเซีย เชื่อดันอันดับขีดความสามารถการแข่งขันดีขึ้น ระบุอีก 1-2 เดือนแก้กฎหมาย PPP แล้วเสร็จหวังดึงต่างชาติร่วมลงทุนกับรัฐเพิ่ม ลั่นขายหน่วยลงทุนกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์สฟันด์ไตรมาส 3 ปีนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวเป็นประธานเปิดงาน Thailand Competitiveness Conference 2017 “Reinforcing the Foundation for Competitiveness” จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า การที่รัฐบาลชุดนี้พยายามเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงินรวมกว่า 1.7 ล้านล้านบาทนั้น จะทำให้สัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 15-16% ของ GDP จากปัจจุบันยังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ

ซึ่งจะเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับการลงทุนของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน และน่าจะทำใหัการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยดีขึ้น จากปัจจุบันมีคะแนนด้านนี้ต่ำมาก และอยู่อันดับสูงกว่า 40 จากการจัดอันดับกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

               

นายอภิศักดิ์กล่าวด้วยว่า หากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกมาก จากปัจจุบันที่ยังขยายตัวในระดับต่ำกว่าศักยภาพ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) เพื่อลดขั้นตอนดำเนินการให้เร็วขึ้นกว่า ซึ่งน่าจะทำได้เร็วกว่า PPP Fasttrack ที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เวลา 9 เดือน โดยจะนำรูปแบบ PPP ที่ใช้ในโครงการ EEC มาใช้เป็นการทั่วไป ขณะเดียวกันจะปรับให้มีการแชร์ความเสี่ยงระหว่างรัฐกับเอกชน เพื่อจูงใจเอกชนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้น รวมถึงแยกประเด็นการเช่าที่ดินของรัฐออกไปจากกระบวนการ PPP ด้วย

นายอภิศักดิ์กล่าวด้วยว่า ภายในไตรมาส 3 ปี 2560 นี้ คาดว่าน่าจะเริ่มขายหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์สฟันด์ได้ เพราะขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบในรายละเอียดแล้ว เหลือแต่ตกลงในรายละเอียดกับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)