ธนารักษ์ ประมูลขายที่ถูกยึดทรัพย์ได้กว่า 99 รายการ มูลค่า 289 ล้านบาท

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุถูกยึดทรัพย์ได้กว่า 99 รายการ มูลค่า 289 ล้านบาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยึดมาในคดีมูลฐานความผิดในการฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง. ป.ป.ช. โดยเปิดประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Treasury e-Auction ซึ่งเป็นระบบประมูลทรัพย์ออนไลน์ โดยเปิดประมูลขาย ที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด จำนวน 91 ราย 99 รายการ รวมมูลค่า 289,637,600 บาท

โดยกรมธนารักษ์ได้กำหนดวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุ ในวันทำสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 27 ราย 29 สัญญา และทำสัญญา ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 21 พื้นที่ ได้แก่ กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครนายก นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน ลำปาง ภูเก็ต สงขลา สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี จำนวน 64 ราย 70 สัญญา พร้อมกับรับชำระเงิน 10% รวมจำนวน 28,963,760 บาท


โดยทรัพย์สินดังกล่าวมิได้มีความมุ่งหมายเพื่อใช้ในราชการและกรมธนารักษ์ไม่มีอัตรากำลังคนและงบประมาณในการดูแล บำรุงรักษา กรมธนารักษ์จึงมีแนวทางในการบริหารจัดการโดยการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อขายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดภาระในการดูแล และเป็นการเพิ่มรายได้แก่รัฐอีกทางหนึ่งด้วยไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ