ธอส.ลุยอีสานจัดโปรสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ให้ 3 ฟรี!!

ธอส.ลุยอีสานจัดโปรสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ให้ 3 ฟรี!! ค่าธรรมเนียม และจ่ายค่าจดทะเบียนจำนอง 0.50% ของวงเงินกู้ พร้อมนำทรัพย์ NPA มาจำหน่ายราคาพิเศษ ผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมผลิตภัณฑ์พิเศษมอบให้ลูกค้าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี (1) ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (2) ฟรีค่า จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ (3) ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พิเศษ!! ธอส. ชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้ 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน พร้อมนำทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นจำนวน 90 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษ และมีสิทธิ์เลือกรับโปรโมชั่นเงินดาวน์ผ่อนได้ ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 48 เดือน เฉพาะในงาน “Thailand Smart Money ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี” ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์พิเศษของธนาคาร และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ธอส. จึงได้ร่วมออกบูธในงาน “Thailand Smart Money ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี” โดยแบ่งพื้นที่การจัดบูธออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย 1.โซนสินเชื่อบ้าน ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ (MRR ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี) กรณีลูกค้าสวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือไถ่ถอนจำนอง พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 ฟรี ได้แก่ (1)ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (วงเงินกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท คิดค่าประเมิน 1,900 บาท และวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท คิดค่าประเมิน 2,300 บาท) (2) ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ (3)ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) นอกจากนี้ ธอส.ชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้ลูกค้า 0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินอีกด้วย เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน พร้อมยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

2.โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA ธนาคารได้นำทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวน 90 รายการ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงมาทจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 225,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 66 ตารางวาในจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่ทรัพย์ที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 20% จากราคาปกติ เป็นบ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 300.8 ตารางวาในจังหวัดศรีสะเกษ ราคาจำหน่ายลดลงเหลือเพียง 720,000 บาทเท่านั้น และยังมีทรัพย์ NPA จำนวนถึง 11 รายการ ที่ธนาคารให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้แคมเปญพิเศษ “เงินดาวน์ผ่อนได้” โดยให้ผ่อนชำระเงินดาวน์จำนวน 40% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 48 เดือน หรือ เลือกเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี

3.โซน โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะมาให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต และยังให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์กรอกแบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยตาม “โครงการแอพพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน : Home for All” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลสำรวจที่ได้ไปจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาปริมาณที่อยู่อาศัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ขณะที่ ธอส. จะเตรียมแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษมอบให้ผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อช่วยให้คนไทยได้มีบ้านอย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ งาน “Thailand Smart Money ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ