กัลฟ์ส่ง 4 กรรมการใหม่คุมเอไอเอส

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)

กัลฟ์ตั้ง 4 กรรมการใหม่คุมเอไอเอส พร้อมตั้งคณะกรรมการบริษัท 11 คน คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุดใหม่

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (ชื่อตัวย่อหุ้น ADVANC) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่า เอไอเอสขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 (21 ต.ค. 2564) ว่า กรรมการบริษัท 4 ท่านได้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้แก่

  • นายสมประสงค์ บุญยะชัย
  • นายประสัณห์ เชื้อพานิช
  • นายเอนก พนาอภิชน
  • นายฮุย เว็ง ซอง

ขณะเดียวกัน ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 4 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ได้แก่

  • นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
  • นางสาวยุพิน วังวิวัฒน์
  • นายสมิทธิ์ พนมยงค์
  • นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

• คณะกรรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
1.นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี รองประธานคณะกรรมการ
3.นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ
4.นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการอิสระ
5.นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการอิสระ
6.นางสาวยุพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
7.นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ
8.นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
9.นางสาวจีน โล เงี๊ยบ จง กรรมการ
10.นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการ
11.นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

• คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 3 ท่าน ได้แก่
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธาน
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการ
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ กรรมการ

2.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน ได้แก่
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ประธาน
นางสาวจีน โล เงี๊ยบ จง กรรมการ
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ3.คณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 4 ท่าน ได้แก่
นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธาน
นางสาวยุพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ กรรมการ
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

4.คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ได้แก่
นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธาน
นายสมิทธิ์ พนมยงค์ กรรมการ
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ

ทั้งนี้ เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ทำการเสนอซื้อหุ้น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ หรือ INTUCH ทำให้ปัจจุบันกลุ่มกัลฟ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน INTUCH ในสัดส่วนรวมกัน 42.25% ขณะที่ INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ใน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANC สัดส่วน 40.44%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ