กู้เงินออนไลน์ไม่เกิน 3 นาที “แรบบิท แคช” รุกปล่อยกู้ดิจิทัลปีแรก 3,000 ล้าน

“แรบบิท แคช” รุกปล่อยกู้สินเชื่อดิจิทัล จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส-ฮิวแมนิก้า” ขยายพอร์ตกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์-ไรเดอร์-มนุษย์เงินเดือน เปิดฉากเต็มรูปแบบไตรมาส 1/2565 คาดยอดปล่อยสินเชื่อทั้งปี 2,000-3,000 ล้าน และในปี 2566 ขยายตัวเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท กำหนดดอกเบี้ยสูงสุด 1.25% ต่อเดือน กู้ง่ายไม่เกิน 3 นาที

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชนี แสนศิลป์ชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท แคช จำกัด “Rabbit Cash” เปิดเผยว่า ตั้งแต่ไตรมาส 1/2565 คาดว่าบริษัทจะเปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อของบริษัทผ่านโมบายแอปพลิเคชั่นได้ หลังจากได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

โดยเบื้องต้นจะนำเสนอสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ควบคู่ไปกับสินเชื่อสวัสดิการ(Welfare Loan) สินเชื่อ Pay Day Loan สินเชื่อผ่อนชำระ Buy Now, Pay Later ส่วนสินเชื่อประเภทอื่นๆ จะออกมาให้บริการในไตรมาสถัดไป

ทั้งนี้คาดว่าปีแรก(ทั้งปี 2565) บริษัทจะมียอดปล่อยสินเชื่อประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท และในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านบาท โดยในระยะแรกบริษัทได้พัฒนาโมเดลการให้สินเชื่อดิจิทัลผ่านความร่วมมือกับบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย

และความร่วมมือกับฮิวแมนิก้า นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการ(Welfare Loan) กลุ่มมนุษย์เงินเดือนโดยความสมัครใจ ให้กับพนักงานของบริษัทที่ใช้บริการ HR Solutions ของกลุ่มฮิวแมนิก้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทเหล่านั้นต้องการพิจารณาให้สินเชื่อสวัสดิการนี้ เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่บริษัทมอบให้กับพนักงานของตนนอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ของนายจ้างเท่านั้น

โดยวงเงินปล่อยกู้สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท จะได้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของเงินเดือน(ตามกฎหมาย) ส่วนผู้ที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้วงเงินประมาณ 1.5 เท่า คิดอัตราดอกเบี้ยกลุ่มนี้สูงสุด อยู่ที่ 1.25% ต่อเดือน แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการพูดคุยข้อตกลงแต่ละบริษัท ซึ่งอาจจะมีเรตอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป หรือให้รีวอร์ดกับพนักงานที่ต่างกันออกไป เช่น พนักงานดีเด่น สมควรจะได้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าคนอื่น เป็นต้น ฉะนั้นจะค่อนข้างยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ ซึ่งแต่ละบริษัทสามารถดีไซน์แผนได้

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีอยู่มากกว่า 10 ล้านคน มีพนักงานส่งของทั้งหมด 20,000-30,000 ราย โดยลูกค้าจำนวนมากเป็นผู้ขายสินค้าทางออนไลน์ (พ่อค้าแม่ค้า) กลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งบางส่วนอาจมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือการจัดการสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว


ดังนั้นเฟสแรกคาดว่าจะนำร่องเสนอบริการสินเชื่อให้แก่สมาชิกเคอรี่ เอ็กซ์เพรส โลยัลตี้ คลับ ซึ่งมีอยู่กว่า 1 ล้านราย (กลุ่มวีไอพี) โดยสามารถเข้าไปในแอป เคอรี่และกดปุ่มสินเชื่อเงินด่วนเพื่อใช้บริการจากแรบบิท แคช โดยมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25% ต่อเดือน วงเงินปล่อยกู้สูงสุด 1 แสนบาทต่อราย

ส่วนการบริการพนักงานขนส่งเคอรี่ จะเป็นโปรแกรมของช่วงไตรมาสแรกปี 65 ซึ่งอยากมอบให้กับพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อต้นเดือนต.ค.64 ที่ผ่านมาได้ริเริ่มเป็นบริษัทแรกที่ให้สินเชื่อสวัสดิการพิเศษของแรบบิทแคชกับพนักงานของฮิวแมนิก้า ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี เนื่องจากขั้นตอนการสมัครนั้นง่ายและรวดเร็วมาก และตอบโจทย์คนที่ต้องการสภาพคล่องเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จำเป็นต้องขอความยินยอมจากบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการกับเรา รวมถึงพนักงานของบริษัทก่อนที่จะมีการใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้กับพนักงานได้

นายคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหารและประธานฝ่ายการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อิออนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแรบบิท กรุ๊ป มาตั้งแต่ปี 2558 จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ผ่านการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล จึงร่วมลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท แรบบิท แคชเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

โดยสามารถนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเพื่อสนับสนุนการเติบโต รวมถึงการให้แหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม AEON Financial Service ประเทศญี่ปุ่น และให้บริการด้านการดำเนินงานบางส่วนให้กับแรบบิทแคช

 

“อนึ่ง แรบบิท แคช บริษัทภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ในเครือของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันถือหุ้น 77% กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันถือหุ้น 8% และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันถือหุ้น 5% ทุนจดทะเบียนประมาณ 800 ล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 800 ล้านบาท

ทั้งนี้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อดิจิทัลแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์และสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

พร้อมที่จะทำให้การขอสินเชื่อเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกแก่คนไทยยิ่งกว่าเดิม สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” ด้วยการให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและเท่าเทียม สร้างความแตกต่างจากการให้บริการสินเชื่อแบบเดิม โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำภายใต้กระบวนการทั้งหมดผ่านดิจิทัลอย่างแท้จริง มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุด

โดยบริการสินเชื่อแรบบิท แคช ถูกออกแบบให้ขั้นตอนการสมัครจนกระทั่งได้รับอนุมัติสินเชื่อนั้นผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยวางแผนใช้ Alternative Data หรือข้อมูลทางเลือกที่แสดงถึง Digital Footprint และ Behavioral Footprint ต่างๆ ของผู้บริโภค มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพิจารณารูปแบบสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน

เนื่องจากแรบบิท แคชเป็นบริษัทในเครือบีทีเอส ซึ่งมีธุรกิจในกลุ่มมากมาย ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายที่จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ภายใต้การได้รับความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การขนส่ง การประกัน การซื้อสินค้าหรือบริการ หรือ การแลกคะแนนแรบบิท รีวอร์ด เป็นต้น

รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันจะทำให้เราสามารถมองเห็นลูกค้าในมุมที่แตกต่าง และประเมินลูกค้าได้ในหลายมิติ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั่วไป สามารถได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากแรบบิท แคชได้ง่ายขึ้น” นางสาวรัชนีกล่าวสรุป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ