เงื่อนไขพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “ออมไปด้วยกัน” เริ่มขาย 15 พ.ย.

พันธบัตรออมทรัพย์

เช็กเงื่อนไข ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” 2 รุ่นอายุ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ 4 แบงก์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเปิดจำหน่วยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงินจำหน่าย 8 หมื่นล้านบาท โดยประชาชนสามารถเลือกลงทุนได้ 2 รุ่นอายุ และซื้อได้ทั้งในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไข ช่องทาง รวมถึงรายละเอียดที่ต้องรู้ก่อนทำการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ที่จะเปิดขายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

พันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่นที่เปิดจำหน่าย

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

ช่องทางจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

 • จำหน่ายผ่านวอลเล็ต เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 วงเงิน 10,000 ล้านบาท
 • จำหน่ายผ่าน Mobile Application ของเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย เริ่มวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 วงเงิน 55,000 ล้านบาท

วงเงินซื้อ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง

 • วงเงินซื้อขั้นต่ำ 100 บาท (100 หน่วย) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท
 • วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 10,000,000 บาท (10,000,000 หน่วย) ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย
 • วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย

เงื่อนไขผู้มีสิทธิซื้อในตลาดแรก

 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทยมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

วันครบกำหนดไถ่ถอน

 • รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NA) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569
 • รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NA) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2574
 • รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2569
 • รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2574
 • รุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2574

การเสียภาษี

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร (บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต กรณีที่สมัครใช้บริการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ