คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ ขยายคนหนี้เสียก่อน 1 ต.ค. 64 ร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้ปรับเกณฑ์ครอบคลุมลูกหนี้เป็นหนี้เสียก่อน 1 ต.ค. 2564 มีผลตั้งแต่ 17 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป เผยที่ผ่านมามีลูกหนี้เข้าโครงการแล้วกว่า 2 หมื่นราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ดำเนินการปรับเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการ และผู้สมัครรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่ 3 “สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปี 2564 ซึ่งลูกหนี้ที่ชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่างวดตามสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 1-2 ต่อปี

รวมทั้งได้ปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้สามารถสมัครและส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ และเมื่อได้รับอนุมัติจะเริ่มปรับโครงสร้างหนี้ได้ โดยส่งภาพหลักฐานการตอบรับเงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่กำหนด ควบคู่กับการส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

รวมทั้งลูกหนี้ในโครงการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้

นอกจากนี้ สำหรับลูกหนี้รายใหม่ที่เข้าโครงการยังปรับอัตราดอกเบี้ยให้เหลือเพียงอัตราเดียวที่ร้อยละ 5 ต่อปี

ล่าสุดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ (กคน.) จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จากเดิมที่ต้องมีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2564

คลินิกแก้หนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของโครงการคลินิกแก้หนี้ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีลูกหนี้เข้าโครงการจำนวน 22,011 ราย รวม 68,071 บัญชี ภาระหนี้เงินต้นตามสัญญา 5,163 ล้านบาท โดยเฉลี่ยลูกหนี้ 1 ราย มีเจ้าหนี้ 2 ราย เงินต้นเฉลี่ยคงเหลือ 238,198 บาท

ส่วนผลของมาตรการช่วยเหลือ “สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” พบว่ามีลูกหนี้ร้อยละ 84 สามารถชำระได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของค่างวดตามสัญญา

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือติดต่อโครงการคลินิกแก้หนี้ผ่านทาง Website (www.คลินิกแก้หนี้.com) Facebook LINE และ YouTube ของคลินิกแก้หนี้ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของโครงการ โทร.1443 ได้ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

Advertisement