ขั้นตอนซื้อกองทุนบัวหลวง SSF-RMF เปิดขาย 23-30 พ.ย. ผ่านแอปฯ

บัวหลวง

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย 3 กองทุน “B-USALPHASSF B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF” ผ่านแอป ธ.กรุงเทพ 23-30 พ.ย. เช็กขั้นตอนการซื้อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 3 กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF) วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564

รู้จัก 3 กองทุนใหม่ บัวหลวง

1. กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Fund-US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF)

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

ขั้นตอนเปิดบัญชีบัวหลวง

ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าแอปพลิเคชั่น ‎Bualuang mBanking

2. กดเลือกการลงทุน ตามด้วยเมนู กองทุนรวม และกด “เปิดบัญชี”

3. จากนั้นเลือก “กองทุนบัวหลวง” และ “ประเภทกองทุน” ที่ต้องการเปิดบัญชี

4. กรอกข้อมูล และทำตามขั้นตอนในแต่ละหน้าจอของระบบขั้นตอนการเพิ่มบัญชีกองทุน

1. กดเลือกเมนู “บัญชี” จากนั้นกด “เพิ่มบัญชี”

2. เลือกประเภทบัญชี “กองทุนรวม” และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. ระบบจะแสดงบัญชีกองทุนรวมในหน้าบัญชี

ขั้นตอนการซื้อกองทุน

1. เลือก “กองลงทุน” จากนั้นกด “กองทุนรวม”

2. เลือกเมนู “กองทุนอื่น”

3. เลือก B-USALPHARMF, B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF และกดซื้อและทำตามขั้นตอน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ