เผยอินไซต์…ส่องโอกาส ตลาดท่องเที่ยวปี 2565

แฟ้มภาพ
คอลัมน์ smart SMEs
ชัยยศ ตันพิสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศจากภาครัฐ ทำให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวดีขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจความต้องการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย พบว่ากว่า 73.7% ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนกรุงเทพฯต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากถึงมากที่สุด ทำให้ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้คนไทยน่าจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นและต่อเนื่องไปยังปีหน้า

โดยทิศทางการฟื้นตัวของตลาดไทยเที่ยวไทยในปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

               

กรณีที่ 1 ภายใต้เงื่อนไขที่สถานการณ์โควิดในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องและไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ รวมถึงราคาพลังงานไม่ได้ปรับสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสารอย่างตั๋วเครื่องบิน การฟื้นตัวของตลาดไทยเที่ยวไทยน่าจะทยอยกลับมา

โดยในปี 2565 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวน 155 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 133.1% จากปี 2564 แต่ยังต่ำกว่าปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิดที่คนไทยเที่ยวไทยจำนวน 172.7 ล้านคน-ครั้ง ด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในปี 2565 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 698,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.9% จากปี 2564

กรณีที่ 2 ความเสี่ยงการระบาดของโควิดที่อาจจะพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงนัก จึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดอย่างช่วงที่ผ่านมา

ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศน่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2565 น่าจะมีจำนวน 109 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 63.4% จากปี 2564 ในขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 479,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.5% จากปี 2564

นอกจากนี้ ผมยังมีข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านเพิ่มเติมนะครับ นั่นก็คือ นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสั้นลงโดยจองโรงแรมล่วงหน้าก่อนเดินทางเพียง 2-5 วัน จากเดิมที่จะใช้เวลาประมาณ 15 วันถึง 1 เดือน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดมีความไม่แน่นอนสูง ระดับราคาที่พักที่เต็มใจจ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อคืน ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวด้วยรถส่วนตัวเป็นหลัก ค่าใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาทต่อคน

และคิดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝากลง จุดหมายปลายทางยอดนิยมยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อย่างเช่น ภูเขา/ยอดดอย และทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน แต่ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากในพื้นที่มีการระบาดของโควิด

หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนธุรกิจเพื่อคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับ