พันธบัตร ออมไปด้วยกัน ขายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรถึง 26 พ.ย.

พันธบัตรออมทรัพย์

สบน. เผยพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ขายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรถึง 26 พ.ย.นี้ ชี้หากมีวงเงินเหลือจะนำมาจัดสรรให้ประชาชนในวันที่ 29 พ.ย. 64

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายหลังการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน สำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด 2 วัน (24-25 พฤศจิกายน 2564) ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือบางส่วน

ทั้งนี้ สบน.ขอให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่สนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าวโปรดติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อ สบน.จะได้จัดสรรวงเงินไปจำหน่ายให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ต่อไป


ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ได้ทางเว็บไซต์ www.pdmo.go.th Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์