ธปท. ประกาศรับสมัคร “ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินสำรอง”

ธปท. ประกาศรับสมัคร “ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินสำรอง” พร้อมเปิดคุณสมบัติ-ค่าตอบแทน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินสำรอง” ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ธันวาคม 2564

โดยระบุว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี


-มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับ stakeholders ต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายการลงทุนของ ธปท. ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

-มีทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความหลากหลาย ความสามารถในการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น

-มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

สำหรับค่าตอบแทนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับ มีดังนี้

-ค่าตอบแทน – หลักการเจรจาต่อรอง โดยมีระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)

-สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุน, ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและประกันสุขภาพครอบครัว ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3cGHCbe

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ