“อาคม” สั่ง สคร. เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนปีงบฯ’65 ไม่น้อยกว่า 95%

สคร.เผย รมว.คลัง เร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุนปีงบ’65 ไม่น้อยกว่า 95% หวังช่วยหนุนเศรษฐกิจฟื้น เข้มปรับแผนลงทุนระหว่างปี หัก 5 คะแนน รัฐวิสาหกิจลดกรอบลงทุนเกิน 5% ส่วนปีงบ’64 เบิกจ่ายสะสม 89%

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้กำชับให้ สคร.เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดเป้าหมายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายงบลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบฯลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี (Front-loaded) นอกจากนี้ ในปี 2565 สคร.จะกำกับเรื่องการปรับลดกรอบการลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจให้เข้มข้นขึ้น

โดยกำหนดเงื่อนไขการปรับลดคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน กรณีที่รัฐวิสาหกิจปรับลดกรอบการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของกรอบการลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วยผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ COVID-19

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบฯลงทุนในปี 2564 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบฯลงทุนสะสม จำนวน 269,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบฯลงทุนปีงบประมาณ 2565 มา 1 เดือน (ตุลาคม 2564) มีผลการเบิกจ่าย 3,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม


ด้านนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว และของรัฐวิสาหกิจ ปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง มีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 จำนวน 124,418 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 เท่ากับ 269,883 ล้านบาท

ส่วนการเบิกจ่ายงบฯลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2565 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ตุลาคม 2564) จำนวน 3,222 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนเบิกจ่ายสะสม 6,876 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ