เอฟเฟ็กต์ชะลอปรับภาษี “สรรพสามิต” เก็บรายได้เดือน ต.ค. วืดเป้า 7 พันล้าน

เงินบาท

คลังเก็บรายได้รัฐเดือนแรก “สรรพากร-รัฐวิสหากิจ” เข้าเป้า ด้าน “สรรพสามิต” วืดกว่า 7 พันล้านบาท เหตุต้องชะลอปรับโครงสร้างภาษีออกไป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือนตุลาคม 2564 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 194,336 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 10,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 และสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 13.2

โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวสิาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,952 และ 5,350 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และ 15.7 ตามลำดับ สาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงานและธนาคารออมสินสูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ
ในขณะที่การจดัเก็บรายไดข้องกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ 7,703 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 เนื่องจากประมาณการได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งชะลอการดำเนินการออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ