เปิดไทม์ไลน์ ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค. นี้

ชาวนาเกี่ยวข้าว
Sophie DEVILLER and Anusak KONGLANG /AFP

โฆษกรัฐบาลเผยไทม์ไลน์ ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ให้ชาวนา เริ่ม 9 ธ.ค.นี้ ขณะที่สมาคมชาวนาฯ ขอบคุณนายกฯ และรัฐบาล ช่วยเกษตรกร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เรื่องการเร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 76,080.95 ล้านบาท วานนี้ (30 พ.ย.) โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการ ในช่วง 9-14 ธ.ค.นี้

ไทม์ไลน์ ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ชาวนา

  • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : ธ.ก.ส. รับแจ้งมติ
  • วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ธ.ก.ส. พิจารณาและคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา
  • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 : ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์
  • วันที่ 8 ธันวาคม 2564 : เตรียมการโอนเงิน
  • วันที่ 9-14 ธันวาคม 2564 :โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ขอบคุณพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล หลังจากมติ ครม. อนุมัติการจ่ายเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการคู่ขนาน ช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนและปัจจัยการผลิต รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว

เป็นการยืนยันให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ตอบรับและใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกร และเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งถูกต้องและถูกใจเกษตรกรด้วย


“ในฐานะ ประธานบอร์ด นบข. นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดดำเนินการและเป็นไปตามมติของ นบข. ในการช่วยเหลืออุดหนุนรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ในโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ในช่วงที่ราคาพืชเกษตรตกต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่า เกษตรกรชาวนาไทยจะมีรายได้ที่เหมาะสม สามารถเลี้ยงชีพตนและช่วยครอบครัวได้ ซึ่งหลังจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า ราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น และยังช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคต ในโครงการอีกด้วย” นายธนกรกล่าว