สำนักงานสลากฯยังไม่ตัดสิทธิผู้ค้ารายเดิม 27 ธ.ค. ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน

สลากกินแบ่ง ล็อตเตอรี่ สถิติหวย

สำนักงานสลากฯ แจงกรณีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้ยังไม่ตัดสิทธิผู้ค้ารายเดิม ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สืบเนื่องจาก การที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แถลงข่าว เรื่องการเปิดให้ลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่า ในวันที่ 27 ธ.ค. 2564 นี้จะยังไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้อยู่ในระบบ ซื้อ-จองล่วงหน้าฯแต่อย่างใด

สำหรับการดำเนินการของสำนักงานฯ ในเบื้องต้น จะตรวจสอบผู้ขายสลากฯ ตัวจริง ที่ขายสลากฯให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคา 80 บาท และไม่ดำเนินการขายช่วง หรือขายส่งให้ผู้อื่น หากเป็นผู้ขายจริงก็สามารถดำเนินการลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ-จองล่วงหน้า สลากฯ รายเดิม และให้รายละเอียดการขายสลากฯ ในราคา 80 บาท ว่าอยู่สถานที่ใด บริเวณใด

โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์ม ที่สำนักงานสลากฯ จัดทำขึ้นในช่องทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th ตั้งแต่ 1 ถึง 31 มกราคม 2565 เมื่อสำนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้วว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง ก็ยังคงมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าต่อไป


ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า การที่สำนักงานสลากฯ เปิดให้มีการลงทะเบียน ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ใหม่ตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2565 นั้น เป็นไปเพื่อต้องการคัดสรรผู้ขายสลากฯ ตัวจริง ปัจจุบัน ที่ขายสลากฯให้กับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ซึ่งมีทั้งรายเดิมที่อยู่ในระบบ และรายใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบซื้อ-จองล่วงหน้าฯ