การเคหะให้สินเชื่อซื้อบ้าน คนจน-กลุ่มเปราะบาง เช็กดอกเบี้ยที่นี่

ข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง “การเคหะแห่งชาติ” จัดโปรโมชั่นปล่อยกู้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 65

วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “การเคหะแห่งชาติ” จัดโปรโมชั่น “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ปี 2565 เป้าหมายเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านการเคหะแห่งชาติง่ายขึ้น

อีกทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้น ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้

กู้ที่อื่นไม่ผ่านร่วมโครงการได้

นอกจากนี้ “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ยังเป็น “เครื่องมือทางการเงิน” ที่สำคัญในการช่วยลูกค้าที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สามารถขอสินเชื่อผ่านโครงการดังกล่าว

โดยจะมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัย (คบส.) ของการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม-กันยายน 2565) ประกอบด้วย

กลุ่มลูกค้าทั่วไป

  • ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย 1.5%
  • ปีที่ 5-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5%
  • ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75%

กลุ่มเปราะบาง

  • ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 1.5%
  • ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย 2.5%
  • ปีที่ 8-40 อัตราดอกเบี้ย 3.75%

ระยะเวลาทำสัญญาเช่าซื้อ

โดยระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อ ไม่เกิน 70 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ