ร้านยา-เภสัชกร กู้สูงสุด 50 ล้านบาท จาก SME D Bank ใช้เป็นเงินทุน

ร้านยา เภสัช เงิน

SME D Bank ร่วมกับสภาเภสัชฯ เปิดให้ “ร้านยา-เภสัชกร” เข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเสริมสภาพคล่อง ลงทุนเปิดร้าน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ สนับสนุนให้การใช้บริการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัชกร) ของประชาชน ในการเลือกซื้อสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลและป้องกันสุขภาพ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดเผยข้อมูลธุรกิจร้านยามีอัตราเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2564 ที่ผ่านมา (ม.ค.-เม.ย.) พบว่า มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 24.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และเปิดดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 10,386 ราย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 82,000 ล้านบาท

               

ดังนั้น SME D Bank จึงร่วมกับ “สภาเภสัชกรรม” สนับสนุนเภสัชกรที่เปิดร้านยาอยู่แล้ว หรือเภสัชกรคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำธุรกิจร้านยาของตัวเอง ซึ่งมีตัวเลขขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวนทั้งสิ้น 45,706 ราย (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 2564) ได้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ของ SME D Bank เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุง และเป็นทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย

หากยื่นกู้ตามเงื่อนไขธนาคาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้รับสิทธิ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน ซึ่งปกติมีค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 บาท

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ https://www.smebank.co.th แอปพลิเคชั่น “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android และ LINE Official Account : SME Development Bank เป็นต้น รวมถึงสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357