“กรุงเทพประกันภัย” อ่วมเคลมโควิด กำไรไตรมาส 4/2564 ฮวบกว่า 30%

กรุงเทพประกันภัย

“กรุงเทพประกันภัย” กำไรไตรมาส 4/2564 ลดลงกว่า 30% เหตุเคลม “โควิด” พุ่งฉุดกำไรจากการรับประกันภัยฮวบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงผลการคำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผลกำไรสุทธิ 231.2 ล้านบาท (หุ้นละ 2.17 บาท) เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 342.9 ล้านบาท (หุ้นละ 3.22 บาท) ลดลงเป็นจำนวน 111.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 32.6 สาเหตุของการลดลงสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564

สรุปสาระสำคัญ คือ 1. กำไรจากการรับประกันภัย จำนวน 344.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 611.1 ล้านบาท ลดลง 267.0 ล้นบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.7 สาเหตุหลักมาจากก่าสินไหมทดแทนสุทธิจำนวน 2,542.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 227.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.8 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น

               

2. กำไรจากการลงทุนสุทธิ จำนวน 214.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 103.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110. ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อขละ 107.2 สาเหตุหลักมาจากกำไรจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 114.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการขายหลักทรัพย์

3. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 58.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 92.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 37.1 เป็นผลจากการลดลงของกำไรจากการรับประกันภัย