ผู้ถือ “สิริฮับ โทเค็น” เฮ! เตรียมรับส่วนแบ่งรายได้งวดแรก 5 เม.ย. นี้

“สิริฮับ โทเค็น” กำหนดจ่ายส่วนแบ่งรายได้งวดแรกผู้ถือโทเค็น 5 เม.ย.นี้ เป็นเงินกว่า 64 ล้านบาท แนะนักลงทุนลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ เพื่อรับส่วนแบ่งรายได้ ภายใน 28 มี.ค.นี้

วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย “สิริฮับ โทเค็น” โทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของไทย (Real Estate-Backed ICO)

ประกาศจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสครั้งแรก งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 64 ล้านบาท แก่ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์เลือกช่องทางการรับผลตอบแทนผ่านบัญชีธนาคารได้ โดยดำเนินการผูกบัญชีธนาคารกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล อีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบและอนุมัติภายใน 3 วันทำการ หรือเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX โดยอัตโนมัติ

บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด ในฐานะผู้ออกโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ได้แจ้งการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ทั้งสิริฮับ A และสิริฮับ B ที่ยังคงถือโทเค็นดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2565 (วันกำหนดสิทธิ)

ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ A จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี

ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ B จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลทั้ง 2 ประเภท สามารถเลือกช่องทางการรับผลตอบแทนดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันกำหนดสิทธิ โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

-กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีธนาคารในระบบของ ERX และต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลต้องทำการลงทะเบียนบัญชีธนาคารกับ ERX ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีธนาคารได้ที่ https://erx.io/bank-accounts หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2080-6060

-ในกรณีที่ต้องการรับส่วนแบ่งรายได้ผ่านบัญชี Cash Balance ที่เปิดไว้กับ ERX เพื่อใช้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ถือโทเค็นดิจิทัลไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีธนาคาร แต่เมื่อประสงค์ถอนเงินจากบัญชี Cash Balance จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนตามที่ ERX กำหนด

สำหรับโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) เป็นโทเค็นดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ตัวแรกของประเทศไทย (Real Estate-Backed ICO) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 240 ล้านโทเคน รวมมูลค่าการเสนอขายจำนวน 2,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) โทเค็นดิจิทัลสิริฮับ A จำนวน 160 ล้านโทเค็น มูลค่า 1,600 ล้านบาท 2) โทเค็นดิจิทัลสิริฮับ B จำนวน 80 ล้านโทเค็น มูลค่า 800 ล้านบาท


โทเค็นดิจิทัลสิริฮับเป็นการลงทุนในกระแสรายรับจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส โครงการที่มีศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมิวนิตี้แห่งการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตใจกลางอ่อนนุช โดยมี บมจ. แสนสิริเป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เต็มพื้นที่ 100% และเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี