รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน ก.พ. ทะลุ 4.5 หมื่นล้าน

สคร. เผยรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนเดือน ก.พ. ตามเป้า 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการที่เบิกจ่ายล่าช้า พร้อมติดตาม-ตรวจสอบสาเหตุ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 45,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ทั้งนี้ ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 34 แห่ง จำนวน 24,105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 9 แห่ง จำนวน 21,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

“ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้ดีและเป็นไปตามแผน และสำหรับโครงการที่เริ่มเบิกจ่ายได้ล่าช้า กระทรวงการคลังโดย สคร. จะมีการติดตามและตรวจสอบสาเหตุ รวมทั้งแก้ไขปัญหากับรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยสนับสนุนการลงทุนภาครัฐต่อไป”

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นปี 2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปีงบประมาณ 2564-2567) ของการประปานครหลวง และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย