CHAYO ขายทอดตลาด “ที่ดินพังงา” ของลูกหนี้ คาดรับรู้รายได้ ก.ค.

ชโย กรุ๊ป

ชโย กรุ๊ป รายงานขายทอดตลาด “ที่ดินพังงา” ของลูกหนี้ ราคาบุคคลภายนอกประมูลได้เกือบพันล้านบาท จ่อรับรู้รายได้เดือน ก.ค. 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอรายงานผลการขายทอดตลาดของหลักประกันของลูกหนี้แห่งหนึ่งทางภาคใต้ผ่านกรมบังคับคดีในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย

1. ที่ดินจังหวัดพังงา 241-1-10 ไร่ ราคาที่บุคคลภายนอกประมูลได้ 739 ล้านบาท และ

               

2. ที่ดินจังหวัดพังงา 19-1-95 ไร่ ราคาที่บุคคลภายนอกประมูลได้ 126.20 ล้านบาท โดยประมาณการสิทธิในการได้รับชำระหนี้รวมกันทั้งหมด 889.40 ล้านบาท

3. ที่ดินจังหวัดพังงา 22-1-64 ไร่ ราคาที่บุคคลภายนอกประมูลได้ 35.60 ล้านบาท โดยประมาณการสิทธิในการได้รับชำระหนี้กว่า 1,022.10 ล้านบาท

รวมราคาที่ดินทั้งหมดที่บุคคลภายนอกประมูลได้จำนวน 900.80 ล้านบาท

ทั้งนี้ การขายหลักประกันดังกล่าวผ่านกรมบังคับคดีจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบุคคลภายนอกชำระเงินค่าประมูลครบถ้วน บริษัทถึงจะรับรู้เป็นรายได้ในการขายหลักประกันนี้ได้ โดยตามเกณฑ์ปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้