ยูโอบีเปิดจองตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี

UOB BANK
FILE PHOTO : Roslan RAHMAN / AFP

ธนาคารยูโอบีเตรียมเสนอขายตราสารด้อยสิทธิอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดหลังครบ 5 ปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าจองขั้นต่ำ 1 แสนบาท กำหนดเปิดจองตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.-6 มิ.ย.นี้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

โดยตราสารที่ออกในครั้งนี้เป็นตราสารด้อยสิทธิมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ หลังครบกำหนดปีที่ 5 และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจตามแผนของธนาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนที่สนใจตราสารเงินกองทุนนี้สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2565 (ระหว่างวันและเวลาทำการของธนาคาร) ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา และสถาบันการเงินชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงหรือสถานการณ์ในเชิงลบที่อาจกระทบต่อการลงทุนในหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามกับทางสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่งนี้

– ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2343-4900 และ 0-2093-4900
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2645-5555 หรือ 1333
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 กด 819

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบีของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่าเป็นธนาคารที่มีฐานะแข็งแกร่ง โดยล่าสุด ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศของธนาคารที่ระดับสูงสุด AAA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนที่ AA(tha) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565