“เกียรตินาคินภัทร” ทุ่ม 1.2 หมื่นล้าน ซื้อหุ้นบิ๊กลอต BH จาก สาธิต วิทยากร

เกียรตินาคินภัทร

‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร-บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร’ ซื้อหุ้นบิ๊กล็อต BH รวม 71.96 ล้านหุ้น จาก “สาธิต วิทยากร” ถือหุ้นรวมเพิ่มเป็น 72.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.1106%

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH พบว่าเมื่อวันที่ 9 พ.ค.65 ว่า นายสาธิต วิทยากร ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 17.43% จำนวน 138.74 ล้านหุ้น ได้ดำเนินการขายหุ้นบิ๊กลอต BH จำนวน 71.96 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.0412% ส่งผลให้จำนวนหุ้นหลังธุรกรรมเหลือถือครองสัดส่วน 66.79 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.3935% ของสิทธิออกเสียงโดยเป็นการขายให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยพบว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้มาซึ่งหุ้น BH จำนวน 16.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.0736% ในราคาสูงสุด 151.5 บาท (เมื่อวันที่ 9 พ.ค.65) คิดเป็นมูลค่า 2,499 ล้านบาท

และบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้มาซึ่งหุ้น BH จำนวน 55.46 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.9700% ในราคาสูงสุด 172.5 บาท (เมื่อวันที่ 8 มี.ค.65) คิดเป็นมูลค่า 9,567 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นหลังธุรกรรมเเพิ่มเป็น 55.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.0370%


ทั้งนี้ธุรกรรมนี้คิดเป็นเงินรวม 12,067 ล้านบาท และรวมหุ้น BH ที่ถือโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 72.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.1106%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ