โครงการเศรษฐกิจฐานราก 1 หมื่นล้าน คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ เคาะ 25 พ.ค.

พักหนี้-กู้เงิน

สภาพัฒน์เผย 25 พ.ค.นี้ คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาโครงการเศรษฐกิจฐานราก 1 หมื่นล้านบาท ทยอยอนุมัติ 20-30 โครงการ ก่อนชง “ครม.” อนุมัติต่อไป

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท โดยจะมีการพิจารณาโครงการเศรษฐกิจฐานราก ที่ตั้งกรอบวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัด และกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ด้วย 

ทั้งนี้ ในรอบแรกอาจจะมีการพิจารณา 20-30 โครงการก่อน แล้วจะทยอยเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป โดยแต่ละโครงการวงเงิน เฉลี่ย 200-300 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้ เป็นกรอบวงเงินของโครงการที่ถูกพักไปช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด สายพันธุ์โอมิครอน 

               

“เรากำหนดกรอบวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้แต่ละจังหวัดทำโครงการมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ส่วนใหญ่เป็นโครงการสำหรับแหล่งน้ำ ถนน เพื่อกระตุ้นการลงทุน และการจ้างงานในพื้นที่”