กอบศักดิ์โพสต์ขอบคุณบอร์ด FETCO ไว้ใจเลือกเป็นประธานสภา

กอบศักดิ์ ภูตระกูล
กอบศักดิ์ ภูตระกูล

“กอบศักดิ์” โพสต์ขอบคุณบอร์ดสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ที่ไว้ใจเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน FETCO ลั่นช่วง 2 ปีข้างหน้า พร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด สานต่องาน “ไพบูลย์” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพโพสต์เฟซบุ๊ก “Dr.KOB” (https://www.facebook.com/drkobsak) แสดงความขอบคุณ คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย Federation of Thai Capital Market Organizations (FETCO) ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565-31 พฤษภาคม 2567

โดย ดร.กอบศักดิ์ระบุว่า ในช่วง 2 ปีข้างหน้า จะได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของตลาดทุนไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของตลาดทุนไทยในมิติต่าง ๆ โดยทำงานกับสมาชิกของ FETCO ทั้ง 7 องค์กร คือ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง และองค์กรหลักต่าง ๆ ของภาคเอกชนไทย

“จะได้สานงานต่อเนื่องจากที่ท่านประธานกรรมการ FETCO คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ได้ดำเนินการไว้ โดยตลาดทุนไทย เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นช่องทางสำคัญในการตอบโจทย์การออมระยะยาวของทุกคน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งยังมีเรื่องอีกมากที่เราสามารถช่วยกันพัฒนาตลาดทุนของเราให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” ดร.กอบศักดิ์ระบุ