CPN ขายหุ้นกู้ 2 พันล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 2.79% ต่อปี

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 2.79% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ทริสเรตติ้งจัดอันดับเครดิต “AA” แนวโน้ม “คงที่” ระหว่าง 15-16 มิ.ย.นี้

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN จะเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,000 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.59% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,000 พันล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.79% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนซึ่งหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้รับการการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ระดับ “AA” เครดิตพินิจแนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565


ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ผ่านทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ